De persoonlijke begeleiding op onze mavo

2083

De persoonlijke begeleiding van onze mavo-afdeling werd dit jaar geroemd, bij de uitreiking van het predicaat Excellente School. In gesprek met teamleider Jule Frantzen. “Het welbevinden is belangrijker dan cijfers. Hoe gaat het écht met iemand?”

Wat is nou een typerend voorbeeld van hoe wij leerlingen begeleiden?
“Er wordt heel veel gebruikgemaakt van onze Knip-uren. Ook van ouders krijgen we terug dat die worden gewaardeerd. In die uren is er huiswerkbegeleiding in het laatste lesuur, vier dagen per week. Er zijn altijd vakdocenten bij aanwezig. Wie gebruikmaakt van de uren, heeft thuis geen huiswerk. Wij bieden ondersteuning en structuur. En maatwerk: op een gegeven moment willen we een individuele scholier ook leren om zelfstandig thuis te werken. Dan bouwen we af en kijken we samen hoe dat gaat. De Knip-uren zijn met name bedoeld voor brugklassers, maar ook anderen zijn welkom. Wat heb je nodig? Die vraag staat altijd centraal.”

De mentor blijft cruciaal bij persoonlijke begeleiding, toch?
“Dat kun je zeker stellen, ja. Mentoren kennen de leerlingen het beste. We koppelen ze twee jaar aan een klas. Er ontstaat dan een hechte band, een vertrouwensrelatie. En korte lijnen, ook ouders leren de mentor goed kennen. De mentor heeft een spilfunctie. Hij staat altijd klaar om te helpen. Er wordt niet alleen gekeken naar de cijfers op het rapport. Het welbevinden is veel belangrijker. Hoe gaat het écht met iemand? Hoe is het in de klas, hoe gaat het thuis? Daar zijn mijn collega’s goed in getraind: begeleiding in een hele brede context. Dat begint al op dag 1. We hebben overigens ook een brugklascoach, die de overgang van groep 8 naar onze brugklas zo warm mogelijk maakt.”

Welk vangnet is er verder?
“We hebben een heel team aan specialisten in huis voor extra ondersteuning. Of dat nou gaat over sociale vaardigheden of uitdagingen als bijvoorbeeld dyslexie of faalangst, we kunnen snel een hulpverlener inschuiven. Alle voorzieningen zijn aanwezig voor een effectief duwtje in de rug wanneer nodig. Ook hier is weer veel ruimte voor maatwerk. Iedereen is anders. Zo lopen er leerlingen rond met wat wij noemen een ‘time out’-kaart. Ze mogen de les uit met die kaart, om even bij een begeleider te reflecteren.”

De jury van Excellente School gaf ook hoog op over Profieloriëntatie. 
“Dat is ook weer een voorbeeld van onze persoonlijke benadering. Wij zoeken met iedere leerling naar antwoorden op drie vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Zo begeleiden we iedereen naar een optimaal passende vervolgopleiding. Daarvoor zoeken we ook verbindingen buiten school, met praktijkopdrachten en projecten met andere organisaties. We trainen daarmee vaardigheden als kritisch en creatief denken, problemen oplossen, ict- en informatievaardigheden, communiceren en samenwerken. Belangrijke zaken voor een succesvolle deelname aan de maatschappij.”

En Profieloriëntatie maakt deel uit van de lesweek?
“Ja, net als Nederlands en Wiskunde heeft ook iedere klas het vak Profieloriëntatie. Sowieso focussen we met ons lesaanbod heel erg op de ontwikkeling van het individu, op maatwerk. Wij bieden verkennende vakken als vorm & media, technologie & toepassing en LO2, een verdiepend vak op de gymles, waar zaken als voeding en lichaam centraal staan. Vakken vol met externe opdrachten die de creativiteit aanspreken, vol met kansen om te ontdekken welke interesses er zijn en waar talenten liggen. Ga maar op onderzoek uit: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Aan het einde van mavo 4 is daar echt duidelijkheid in geschapen. Een uitstekend uitgangspunt voor een vervolg op de havo of op het MBO.”