Vwo op de Knip voor de tweede keer excellent!

1726

Al eerder werd de afdeling vwo op het Dr.-Knippenbergcollege excellent verklaard. Vorig jaar verdiende de afdeling mavo het predicaat en hadden we dus twee excellente afdelingen. Afgelopen maandag, 21 januari 2019, werden we opnieuw in de bloemetjes gezet. Het vwo mag de titel nog drie jaar prolongeren. De directrice van het ministerie van OCW: “Excellent worden is één, excellent blijven is echter een hele klus.” Wat houdt een excellente school eigenlijk in?

Excellent zijn is een kwalificatie voor een school. Als een school het predicaat ‘Excellent’ wil, moet zij zich daarvoor aanmelden. Dan moet een jury eerst onderzoeken of de school het stempel ‘goed’ krijgt en daarna start het proces om het predicaat excellent te behalen. Excellent wil zeggen dat de school meer doet dan ‘wat voorgeschreven is’. Zoals extra uitdaging met een vak als wetenschapsoriëntatie. Dat zijn uitdagende extra’s waar de school volgens de jury op uitblinkt. Bij de officiële bekendmaking las Christianne Mattijssen, directeur van het voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW, voor uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk hoe de school vanuit een kritische grondhouding het onderzoekend onderwijs op de kaart zet.” Ook gaf zij, namens de jury, een dikke pluim aan de leerlingen. “Die bleken uitstekend in staat om dit alles te verwoorden.”

Jury op bezoek
Op het Dr.-Knippenbergcollege zijn onder andere gesprekken geweest met ouders, docenten en leerlingen. De leerlingen gaven ook rondleidingen. De juryleden die op de Knip kwamen kijken, konden vragen stellen en mochten lessen bezoeken. Zo kregen zij een indruk van hoe de normale gang van gaat op de school.

Vlag
Het Dr.-Knippenbergcollege kreeg een officieel koffertje met daarin onder meer een vlag, met daarop ‘Excellente school, vwo, 2019-2020-2021’ en een plakkaat voor bij de deur. Het werd die middag flink gevierd; alle leerlingen van het vwo kregen een bon, waarmee ze iets mochten halen in de kantine. Het personeel at taart in de personeelsruimte. De vlag is inmiddels vol trots opgehangen!