Hans Schapenk verlaat OMO Scholengroep Helmond

2227

Na een periode van bijna acht jaar als rector van OMO Scholengroep Helmond, heeft Hans Schapenk gisteren het voltallige personeel te kennen gegeven dat hij zijn ontslag heeft ingediend bij het bestuur van OMO. Per 1 januari 2019 gaat hij aan de slag als bestuurder bij het Rijk van Nijmegen, een scholengemeenschap bestaande uit zeven scholen. Op hetzelfde moment is het bericht uitgegaan naar collega-rectoren van OMO en naar uiteenlopende externe relaties in Helmond en omgeving.

Vruchtbare jaren
Schapenk (60) kiest in Nijmegen voor een rol als bestuurder, een functie die hij nog niet eerder bekleedde tijdens zijn lange carrière in het onderwijs. Hij kijkt terug op hele mooie jaren in Helmond. “De periode kenmerkt zich door veranderingen, innovatie, bouwtrajecten en onderwijskundige kwaliteitsverbetering. De inbreng en betrokkenheid van allen binnen en vaak ook buiten de organisatie was groot; we kunnen met elkaar tevreden zijn over de huidige positie van OMO Scholengroep Helmond. De vier deelscholen werken prettig samen en weten elkaar steeds beter te vinden. Het Carolus Borromeus groeit en bloeit binnen een prachtig gebouw dat we in 2014 opleverden. Het Vakcollege Helmond is zichtbaarder dan ooit en met de onlangs opgeleverde verbouwing kunnen talenten zich nóg beter later zien. En met Sport- en beleefcampus De Braak ligt er een mooie toekomst in het verschiet voor het Dr.-Knippenbergcollege en de Praktijkschool Helmond. De vier scholen zijn beter dan ooit in staat eigentijds onderwijs te bieden binnen inspirerende omgevingen. Daar mogen we trots op zijn. Het is aan mijn opvolger om met de organisatie hierop verder te bouwen.”

OMO Scholengroep Helmond is dankbaar voor de succesvolle en prettige periode onder rector Hans Schapenk, een onderwijsman in hart en nieren. Vereniging OMO beraadt zich in de periode die voor ons ligt over zijn opvolging.