Cyberpesten: wat kun je ertegen doen?

1790

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone waarmee we gebruik maken van sociale media en contacten onderhouden met andere gebruikers, zoals vrienden. Naast alle leuke aspecten die sociale media met zich meebrengen, zijn er ook minder leuke kanten waaronder cyberpesten. Redactrice Libby Bekkers over het groeiende probleem en wat je ertegen kunt doen wanneer het zover is.

Wat is cyberpesten?
Cyberpesten is een vorm van pesten die tegenwoordig vooral onder jongeren steeds vaker voorkomt. Cyberpesten kan bijvoorbeeld gaan om het doorsturen van kwetsende berichten, of het ongewenst verspreiden van foto’s en filmpjes. Bijna 8% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar is/wordt wel eens gepest via het internet. Het komt vooral voor bij jongeren tussen de 15 en 18 jaar, in deze leeftijdscategorie is het percentage slachtoffers van cyberpesten maar liefst 11%, volgens het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek).

De gevolgen
Het kan erg lastig zijn om met deze vorm van pesten om te gaan. Wanneer je bijvoorbeeld op school gepest wordt, ben je veilig wanneer je thuis bent. Bij cyberpesten is dit niet het geval. Sociale media gaat namelijk constant door. Daarnaast gaat online pesten in sommige gevallen ook verder dan offline pesten. De daders voelen zich namelijk veiliger wanneer ze zich achter een scherm kunnen verstoppen. De hoeveelheid last die je mentaal krijgt van cyberpesten verschilt bij ieder slachtoffer. Je kunt er bijvoorbeeld onzeker, angstiger of depressief van worden. Helaas kunnen de pesterijen in sommige gevallen zo erg zijn dat het slachtoffer zichzelf van het leven te berooft.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om te weten wat je moet doen wanneer je online gepest wordt.

Wat kun je ertegen doen?
Ten eerste is het belangrijk om te weten dat je niet verplicht bent te reageren op vervelende berichten. Op de meeste online platformen heb je de mogelijkheid om anderen te blokkeren. Wanneer je constant lastig gevallen wordt, kun je deze knop gebruiken. Op deze manier kan de ander je niks meer sturen.

Om je eigen veiligheid te bewaren is het verstandig om op bepaalde sites een nickname te gebruiken, niet te reageren op onbekenden die een gesprek beginnen, en je inloggegevens en wachtwoorden geheim te houden.

Wanneer je toch gepest wordt via online platformen, moet je dit vertellen aan je ouders, docent of iemand anders die je vertrouwt.

Je kunt het pestgedrag ook melden op www.pesten.nl via het meldformulier op de site.

Op www.meldknop.nl kunnen jongeren direct worden doorverwezen naar betrouwbare partijen die hen verder kunnen helpen.

Cyberpesten kan ook altijd gemeld worden bij de politie, die kunnen er dan onderzoek naar gaan doen.

Wanneer je dergelijke pesterijen gaat melden is het belangrijk dat je alle gesprekken, foto’s en data bewaard als bewijsvoering.

Cyberpesten is op zich niet strafbaar en er wordt vaak gezegd er samen wel uit te komen. Wanneer het pesten langdurig aanhoudt, of er grenzen worden overschreden kan het echter wel strafbaar zijn. Dit hangt vooral af van de hoeveelheid bewijsvoering die er beschikbaar is ter controle.

Wanneer je zelf gecyberpest wordt, of je iemand kent die er last van heeft is het nuttig om de bovenstaande tips te gebruiken.

Op deze manier kunnen we samen online pesten tegengaan!