Het coronavirus

2357

Het Coronavirus. Met een totaal van 1135 positief geteste Corona patiënten, waarvan 431 vastgesteld in Brabant, zal het je ongetwijfeld niet ontgaan zijn: er zijn nieuwe, strengere maatregelen genomen. Een artikel van Libby Bekkers, vwo 4 op het Dr.-Knippenbergcollege.

Wat is het coronavirus?
In december 2019 startte er in Wuhan (China) de uitbraak van een nieuw coronavirus. Mensen met dit nieuwe virus hebben last van onder andere koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid. Het virus kan van mens tot mens worden overgedragen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) houdt. Zo moet je bijvoorbeeld regelmatig en goed je handen wassen, en afstand nemen van anderen. Kijk voor de uitgebreide lijst met maatregelen op rivm.nl.

Nieuwe maatregelen
Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sportclubs en -verenigingen, eet- en drinkgelegenheden, kinderdagverblijven en ook de scholen sluiten tot en met maandag 6 april. Vooral dat laatste, is voor ons als leerlingen van grote invloed. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuiszitten. Kinderen van ouders met vitale beroepen zijn wel nog welkom op de scholen. Alle eerder genomen maatregelen worden ook verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Hopelijk wordt op deze manier de verdere verspreiding van het virus tegengehouden!

Snelle verspreiding
Begin februari nam ik met klasgenoten een enquête af over het coronavirus. De enquête werd ingevuld door de VWO 4-leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege. Op het moment van afname was er nog niemand in Nederland positief getest op het coronavirus. Wel verwachtten de leerlingen dat het niet meer lang zou duren voordat we in Nederland ook te maken krijgen met het virus, en gelijk hadden ze. Eind februari werd de eerste besmetting vastgesteld in Nederland, en sindsdien is dat aantal opgelopen naar een totaal van 1135.

De leerlingen vertrouwen erop dat patiënten met het coronavirus goed behandeld kunnen worden in Nederland. Ongeveer 20% van de leerlingen was begin februari bang om zelf besmet te worden. Ook waren er leerlingen die besmetting wel aan zien komen maar minder bang zijn. “Wij zijn niet de grootste risicogroep, daarnaast zal Nederland doen wat mogelijk is”, stelden zij. En: “Angst zaaien helpt daarbij niet.”

Hoe zal het aflopen met het virus?
Over de afloop van het virus waren de meningen onder de leerlingen sterk verdeeld. Een deel verwachtte dat het erger af zal lopen dan andere epidemieën en dat er veel mensen aan zullen sterven. Anderen dachten dat het wel mee zal gaan vallen en dat de media er momenteel een groter probleem van maakt dan het eigenlijk is.

Hoe het echt zal aflopen weten we nu natuurlijk niet. Het beste wat we kunnen doen is ons houden aan de regels die ons worden opgelegd en dus, voor onder andere de scholieren, thuis verder leren tot en met maandag 6 april. Verder is het belangrijk om goed aan je medemens te denken, en dankbaar te zijn voor alle mensen die dag in dag uit werken om dit virus tegen te gaan. Voor die mensen, bedankt!